Thursday, January 15, 2009

Thank you Ruth-Synöve for this award.
It was such a great timing :) Woke up with an awful headache, so was nice to see this and to know someone think about me :)
Tack Ruth-Synöve för denna utmärkelse!!

I'm going to give this to Käranån, Lantliga Drömmar, Kronborgkroken, Miriam's Hobbyblog
( I know... I can count to six..lol :D )

Teksten som hører med, er som følger:Denne bloggen investerer i og tror på NÆRHET - nærhet i rom, tid og forhold.Disse bloggerne er usedvanlige sjarmerende og søte, og formålet er å finne og å være venner. De er ikke opptatt av utmerkelser og selvhevdelse. Vårt håp er at når båndene på disse utmerkelser er kuttet, vil enda flere vennskap ha forplantet seg. Vær vennlig å gi litt ekstra oppmerksomhet til disse!Gi denne utmerkelsen til seks bloggere, som igjen må velge seg seks nye. Inkluder denne teksten på utmerkelsene deres.Den text som hör till, är följande: Den här bloggen investerar i och tror på närheten - närhet i rum, tid och förhållande.Dessa bloggare är ovanligt charmig och söt, och syftet är att hitta och vara vänner. De berörs inte av utmärkelser och självsäkerhet. Vår förhoppning är att när banden för dessa priser är i bitar, kommer även mer vänskap att ha fortsatt propagera,växa. Ge lite extra uppmärksamhet åt dessa: Ge denna utmärkelse till sex bloggare som måste välja sex nya. Ta med denna text i din utmärkelse.

3 comments:

Käranån said...

Oj, TACK!!
Ha en bra dag!!

Lantliga drömmar said...

Tack! :)

Tyvärr har jag tagit det beslutet för en tid sedan, att jag inte ger awarder vidare, men jag suger i mig berömmet och tackar och bockar för att du tänkte på mig! ;)

miriam said...

Tusen takk ,dette var virkelig koselig