Thursday, January 29, 2009

More yarn..Like so often..I don't have enough yarn..lol :D .. So had to buy some more. Have some things in plans for these already. Fabel, Eskimo and Arabella.

Purple and pink are still my favourites.

Monday, January 19, 2009


Bought some Polaris yarn coz' I want to knit a cap for me. First one turned out a bit too small and the second one is ok but not quite like I thought it would turn out to. I look so silly with it on my head..The pattern is from the new issue of Novita. Not sure what to do..but might make something else with the yarn, and frog up these caps..blaahhh :(

Friday, January 16, 2009Made this birthdaycard today. Turned out nice I think.

Thursday, January 15, 2009

Thank you Ruth-Synöve for this award.
It was such a great timing :) Woke up with an awful headache, so was nice to see this and to know someone think about me :)
Tack Ruth-Synöve för denna utmärkelse!!

I'm going to give this to Käranån, Lantliga Drömmar, Kronborgkroken, Miriam's Hobbyblog
( I know... I can count to six..lol :D )

Teksten som hører med, er som følger:Denne bloggen investerer i og tror på NÆRHET - nærhet i rom, tid og forhold.Disse bloggerne er usedvanlige sjarmerende og søte, og formålet er å finne og å være venner. De er ikke opptatt av utmerkelser og selvhevdelse. Vårt håp er at når båndene på disse utmerkelser er kuttet, vil enda flere vennskap ha forplantet seg. Vær vennlig å gi litt ekstra oppmerksomhet til disse!Gi denne utmerkelsen til seks bloggere, som igjen må velge seg seks nye. Inkluder denne teksten på utmerkelsene deres.Den text som hör till, är följande: Den här bloggen investerar i och tror på närheten - närhet i rum, tid och förhållande.Dessa bloggare är ovanligt charmig och söt, och syftet är att hitta och vara vänner. De berörs inte av utmärkelser och självsäkerhet. Vår förhoppning är att när banden för dessa priser är i bitar, kommer även mer vänskap att ha fortsatt propagera,växa. Ge lite extra uppmärksamhet åt dessa: Ge denna utmärkelse till sex bloggare som måste välja sex nya. Ta med denna text i din utmärkelse.

Wednesday, January 14, 2009

Had to slow down with the knitting a bit coz' I got headache and sick sholders..( or I thought it was coz' of the knitting anyway )
But now I feel better so have new started some new things + that I have all the halfdone projects on the go ;)

Wednesday, January 07, 2009At the Christmastime I did also a little sewings.
The bigger gingerbreads are sewn on machine. Eyes of beads.
The smaller gingerbreads and the hearts are all made by hand.

Monday, January 05, 2009

Year 2009 is here, and I have got one knitting ready. A pair of orange kids socks. They are already sold..hureeyyy!!!

Like promised I'm going to show you things that I made at the end of last year..

Did make these small decorations of wood, and painted the text 'god jul' on them. I have in plans to make more of them later. :)

I made only a few Christmascards. Pic's here. I made other cards too, some with photos of 'little E' on. Did send them to our families.

Have been in a knitting mood lately, and made some socks at the christmasweeks. 6 pairs of colourful kids socks :) One pair of these are sold too :D
I wish you all a good year 2009!!